Jumat, 27 Juni 2014

Amalan yang berpahala besar

Bismillahirromanirrohim

Esok hari kita akan memasuki bulan suci Ramadhan, bulan penuh ampunan. Semua ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadhan di lipatgandakan. Untuk itu marilah kita raih sebanyak-banyak pahala di bulan suci ini dengan memperbanyak amal ibadah. 

Banyak sekali amalan yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu setiap harinya, dan ibadah-ibadah itu makin kita giatkan lakukan selama bulan Ramadan, karena Allah memberi kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipatganda.

Diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran. Siapa saja membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka tidak dicatat sebagai orang lupa, siapa saja membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang ta'at, siapa saja membaca 200 ayat tidak akan didebat / digugat oleh Al -Quran pada hari kiamat, dan siapa saja membaca 500 ayat akan dicatat baginya se gudang pahala.

Oleh karena itu jangan lagi sibukkan lisan kita dengan memperbanyak mengobrol yang tak bermanfaat.
Yuk.....kita sibukkan lisan kita dengan banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangannya.

Laa Iaaha  illalaahu wahdahu laa syariikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alla kulli syai'in qadiir".
( Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan haq kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, Bagi-Nya segala pujian da Dia-lah Yang Maha Kuasa  atas segala sesuatu )

Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut seratus kali dalam sehari, maka baginya pahala yang sama dengan pahala memerdekakan sepuluh orang budak, akan di catat baginya seratus kebaikan, di berikan kepadanya sebuah benteng yang dapat menjaganya dari godaan setan sepanjang hari hingga datang waktu sore, dan tidak ada seorangpun yang datang dengan membawa pahala yang lebih baik dari pada apa yang di bawanya, kecuali orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan jumlah lebih banyak. ( H.R. Bukhori-Muslim-Tirmidzi-Ibnu Majah-dan Ahmad ).

Rasullah bersabda " Aku bertemu dengan Ibrahim di malam saat aku diisra-kan, Beliau berkata Wahai Muhammad ! sampaikan salamku untuk umatmu, beritahulah mereka bahwa surga itu tanahnya baik, airnya segar dan surga bagaikan lapangan, dan tumbuhannya ialah "Subhanallah walhamdulillah wala Ilaha Illallah wallahu Akbar Wa La Haula Wa la Quwwata Ila billaah"
( Maha suci Allah dan segala Puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah )

Siapa yang di waktu pagi dan sore mengucapkan "Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil 'Azhim" seratus kali, niscaya terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang baik daripada yang dibawanya, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti yang diucapkannya atau lebih banyak darinya.

Maukah aku tunjukkan kepadamu simpanan dari simpanan - simpanan surga?" Aku ( Abu Musa al -Asy'ari) menjawab, "Tentu wahai Rasulullah" Beliau bersabda La Haula Wa la Quwwata Illa bilah ( tidak ada daya dan upaya melainkan Allah).

Rasulullah bersabda : Siapa saja bangun di malam hari dan mengucapkan "Laa Iaaha  illalaahu wahdahu laa syariikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alla kulli syai'in qadiir. Alhamdulillah Subhanallah wala Ilaha Illallah wallahu Akbar Wa La Haula Wa la Quwwata Ila billaah" kemudian mengucapkan Allaahummagh firlii atau memanjatkan do'a, maka akan dikabulkan do'anya itu. Dan apabila ia berwudhu dan mendirikan shalat maka langsung diterima ibadah shalatnya.

Memperbanyak ucapan Sayyidul Istiqfar "Allaahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta Khalaqtanii wa ana 'abduka wa ana 'alaa 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzubika mi syarri maa shana'tu abuu'u laka bini'matika 'alayya wa abuu'u bidzambii fagfir lii fa innahuu laa yaghfirudz dzunuuba ilaa anta" 
( Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau-lah yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu. Dan aku berjanji setia kepada-Mu sekuat kemampuanku, aku berlindung dari kejahatan yang telah aku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Karena itu, berilah ampunan kepadaku karena tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau). 

Siapa membacanya dengan penuh keyakinan pada siang hari lalu mati pada hari itu, atau membacanya pada malam hari lalu mati pada malam itu maka ia termasuk ahli surga

Memperbanyak bershalawat kepada nabi. "Siapa yang bershalawat kepadaku satu shalawat, maka Allah akan bershalawat padanya sepuluh kali, dihapuskan darinya sepuluh kesalahan dan ditinggikan derajatnya sepuluh derajat " 

Ibadah lisan ini ringan namun besar pahala yang akan kita raih nantinya, menjadi semakin memotivasi kita untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala tersebut. 

Semoga kita dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan khusyu' dan mendapatkan ampunan-Nya, mendapatkan Rahmat & Ridho-Nya.
sumber : Tafsir Al-'Usyr Al-Akhir 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar